Công Ty TNHH Công Nghệ Thương mại và Sản xuất Việt Tuấn đã thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 trong lĩnh vực sản xuất nước uống tinh khiết. Chúng tôi cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm nước uống tinh lọc của chúng tôi trong thời gian qua. Trong những năm qua công ty chúng tôi đã không ngừng đầu tư vào chất lựơng sản phẩm thông qua xây dựng nhà xưởng theo tiêu chuẩn của Ngành sản xuất thực phẩm, cải tiến dây chuyền sản xuất, đào tạo đội ngũ công nhân chuyên nghiệp. Công ty chúng tôi được Sở Y Tế Hà Nội thường xuyên kiểm tra định kỳ chất lượng sản phẩm và cơ sở sản xuất. Năm 2006 Sở Y tế Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho Công ty chúng tôi là cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tin tức mới

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 31 tháng 12 năm 2003

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 31 tháng 12 năm 2003

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 16 tháng 07 năm 2004

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 16 tháng 07 năm 2004

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 06 tháng 06 năm 2005

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 06 tháng 06 năm 2005

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 27 tháng 09 năm 2005

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 27 tháng 09 năm 2005

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 19 tháng 05 năm 2006

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 19 tháng 05 năm 2006

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 24 tháng 10 năm 2006

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 24 tháng 10 năm 2006

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 13 tháng 03 năm 2007

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 13 tháng 03 năm 2007

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 13 tháng 03 năm 2007

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 13 tháng 03 năm 2007

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 29 tháng 05 năm 2007

Phiếu kiểm nghiệm thực phẩm ngày 29 tháng 05 năm 2007Lý do bạn chọn chúng tôi
  • Công Ty TNHH Công Nghệ Thương mại và Sản xuất Việt Tuấn đã thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003 trong lĩnh vực sản xuất nước uống tinh khiết. Chúng tôi cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm nước uống tinh lọc của chúng tôi trong thời gian qua. Trong những năm qua công ty chúng tôi đã không ngừng đầu tư vào chất lựơng sản phẩm thông qua xây dựng nhà xưởng theo tiêu chuẩn của Ngành sản xuất thực phẩm, cải tiến dây chuyền sản xuất, đào tạo đội ngũ công nhân chuyên nghiệp. Công ty chúng tôi được Sở Y Tế Hà Nội thường xuyên kiểm tra định kỳ chất lượng sản phẩm và cơ sở sản xuất. Năm 2006 Sở Y tế Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho Công ty chúng tôi là cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.